Home ምልከታ ኪዳነ ምህረት አባቴ

ኪዳነ ምህረት አባቴ

0

ኪዳነ ምህረት

በብዙ ማቃተት

በመከራ ስደት

ከዙፋኑ መሬት

ሳይመስለው መቀማት

ፈቅዶ ባዶነት

የፍጥረት ሙልአት

ሞቱ ለህይወት

በግ ሆኖ መስዋእት

አምላክ ሰውነት

የፍጥረታት አባት

አጥቶ ደም ግባት

ጥጉ የውበት

ተንቆ ክብረት

ታሞ መዳኒት

ዝቅ ብሎ መላቅ

እግር አጥቦ መርቀቅ

ትሁት ሆኖ ትልቅ

ምድርን ተጫማት

ራሱ ሰርቷት

የሌለው መግቢያ ቤት

የሁሉ ባለቤት

በኪሩቤል ልልታ ቅዱስ የሚሉት

እንዳያዮት ፊት የሚሸፍኑለት

በባሪያ መልክ ሆኖ ሞገሳምነት

እርግማን ተብሎ ያረገን በረከት

ደዌን ተመቶለት የሆነን መዳኒት

አለቅነት ሁሉ የአለሙ ሙላት

መሲህ አዳኝ የሱስ ኪዳነ ምህረት

ስለ የሱስ ፍቅር ፥ ስለ የሱስ ምህረት ፥ ስለአባ አባት!

ሊዲያ ዘውዱ